En del av
Hurtigruten Group

Projekt för medborgarforskning

Vi är stolta över att främja en mängd viktiga projekt för medborgarforskning på avlägsna platser.


I en tid som präglas av digital teknik och resor vänder sig forskare och vetenskapsmän till turister och lokalsamhällen för att få hjälp med att utveckla förståelsen för de områden i världen som har störst biologisk mångfald. Varje år blir tusentals människor medborgarforskare och deltar i en mängd globala projekt där de bidrar till långsiktig forskning.

Vi är stolta över att kunna hjälpa det vetenskapliga samfundet genom att bjuda in forskare och stötta en mängd viktiga medborgarforskningsprojekt när våra fartyg färdas till avlägsna platser som Nordvästpassagen, Svalbard och Antarktis. Under våra resor engagerar vi våra gäster i minst två medborgarforskningsprojekt som en del av vårt program för forskning och utbildning ombord. Målet är att ge gästerna mer kunskap och större intresse för platserna vi reser till.

The Polar Citizen Science Collective

Polar Citizen Science Collective går i bräschen för att sammanföra vetenskapsvärlden och arrangörer av polarexpeditioner genom att stötta medborgarforskningsprojekt.

Polar Collective grundades 2018 och ger turistnäringen i polarregionen möjlighet att bidra till viktiga forskningsprojekt som genomförs på några av jordens kallaste och mest avlägsna platser. Företag med verksamhet inom polarturism som Hurtigruten Expeditions har en unik möjlighet att bidra till att minska de logistiska utmaningar många av de här projekten ställs inför och se till att forskningen kan genomföras som planerat.

Dessutom erbjuder projekten unika och lärorika möjligheter för våra gäster att bidra till vetenskapen som sanna medborgarforskare i polarregionen. Polar Collective stödjer kryssningsarrangörer både i Arktis och Antarktis. Just nu leder man forskningsprojekt där en tredje part bidrar till allt från djurinventering och observationer som rör sjögräs och biologisk mångfald till studier kring fytoplankton och mycket annat.

Några av de projekt du kan engagera dig i.

Aurorasaurus

Destination | Norge

Aurorasaurus är det första medborgarforskningsprojektet som samlar in observationer av norrskenet och dess motsvarighet på södra halvklotet för att förbättra realtidsspårning och bidra med ökad kunskap kring det vackra fenomenet.

Som medborgarforskare kan du delta i observationer och bidra med uppgifter om hur ofta det förekommer, var det förekommer samt visuella kännetecken. På webbplatsen samlas också tweets in som kartläggs, och användarna ombeds att verifiera insamlade data för att skicka aviseringar till användare i realtid.

Happywhale

Destination(er) | Alla

Med ambitionen att främja och utveckla vår förståelse för valar och delfiner använder Happywhale bilder som skickats in av gäster för att kartlägga de havslevande däggdjurens rörelsemönster över hela världen.

Program för bildidentifiering granskar bilderna och matchar dem med tidigare observationer av samma djur och kännetecken på stjärt- och ryggfenor, varpå en unik profil skapas. Samtliga profiler finns tillgängliga för forskare och djurälskare och kan användas i en mängd olika forskningsprojekt.

Fjordphyto

Destination(er) | Antarktis

Fytoplankton utgör grunden i havets näringskedja och teamet på Fjordphyto vill få bättre förståelse för hur klimatförändringar och smältande havsisar påverkar växtplankton. Du kan hjälpa oss med insamling av vattenprover, mätning av vattnets transparens och registrering av miljöförhållanden som havsvattentemperaturer och salthalter.

Forskningen bidrar till att skapa en långsiktig bild av förändringar hos fytoplankton i polarregionernas fjordar – vilket ökar förståelsen för klimatförändringarnas effekter.

eBird

Destination(er) | Alla

Övertygelsen om att varje fågelskådare har unik kunskap, erfarenhet och ett brinnande intresse har gjort en hobby till aktiv forskning för världens största community för fågelskådare. Med över 100 miljoner observationer årligen använder eBird sin insamlade information för att lägga grunden för databaserad forskning, observationer och utbildning.

Med fokus på att göra fågelskådning roligare erbjuder plattformen möjligheten att hantera listor, foton och ljudinspelningar samt kartor som visar arter i realtid och aviseringar om observationer av specifika arter. Tack vare nära samarbeten med hundratals partnerorganisationer och regionala experter runt om i världen kan eBird säkerställa att appens data både är aktuella och användbara. Eftersom observationer från hela världen kan rapporteras, och vi stöter på häpnadsväckande fågelliv under våra expeditioner, är du varmt välkommen att dela med dig av vad du ser.

Sjöfågelinventering i Antarktiska oceanen

Destination(er) | Antarktis

Sjöfågelinventeringen i Antarktiska oceanen startade år 2015 för att studera utbredningen av fåglar till havs.

Hittills har hundratals observationer gjorts i Antarktiska oceanen och vid Antarktis. De har registrerats i eBird-databasen, som innehåller data från hela världen.

Projektet utgör ett långsiktigt ekologiskt övervakningsprogram för sjöfåglar i Antarktiska oceanen och längs den Antarktiska halvön. De här observationerna har hjälpt forskare förstå hur fåglar använder havet som hemvist och de har upptäckt nya saker om de här arterna och hur deras beteenden och bestånd kan påverkas av ett klimat i förändring.

Penguin Watch

Destination(er) | Antarktis

Penguin Watch utreder hur klimatförändringar, fiske, sjukdomar och föroreningar påverkar det minskande pingvinbeståndet och vad som kan göras för att mildra negativa effekter.

När du befinner dig ombord kan du hjälpa forskare att räkna pingviner med hjälp av bilder och videor på plattformen Zooniverse. Forskningen ligger till grund för politiska beslut i polarregioner och utbildning av allmänheten om klimatförändringarnas effekter.

Cruise#Science

Destination(er) | Svalbard

I samarbete med Universitetscentret i Svalbard (UNIS) vill vi förstå värdet av projekt för medborgarforskning och hur de kan främja både vetenskapen och kryssningsföretagen.

Med hjälp av praktiska upplevelser för våra gäster har vi bidragit till att föra vetenskapen och allmänheten närmare varandra. Forskningen leder till ökad kunskap och medvetenhet kring Svalbard och klimatdebatten, samtidigt som vi minskar risken för tvivel på vetenskaplig kunskap.

Sjöleopard

Destination(er) | Antarktis

Sjöleoparden är ett av Antarktis minst kända djur. Den forskning som finns om dessa djur har bara skrapat på ytan när det gäller det nuvarande beståendet, beteenden och parningsmönster.

För att stödja bevarandearbetet och främja säker interaktion med människor har projektet som mål att samla in bilder och videoklipp av sjöleoparder från gäster när de besöker Antarktis. Genom att matcha observationer i Antarktis vill teamet få en tydligare bild av de här djurens biologi.

iNaturalist

Destination(er) | Alla 

iNaturalist är ett gemensamt initiativ från California Academy of Sciences och National Geographic Society. Det är ett socialt nätverk där naturforskare, medborgarforskare och biologer kartlägger och delar observationer som rör biologisk mångfald över hela världen.

En iNaturalist-observation registrerar en människas möte med en enskild organism vid en viss tidpunkt och på en viss plats. Användarna har skapat och bidragit till tiotusentals projekt på iNaturalist, samlat in data från så kallade ”bioblitzar” och anordnat evenemang för biologisk inventering med ambitionen att registrera samtliga arter som förekommer i ett visst område.

Fram till den 21 september 2022 hade iNaturalist-användarna bidragit med 115 651 000 observationer av djur, växter, svampar och andra organismer över hela världen. Här finns 3,2 miljoner registrerade användare och över 2 000 publicerade forskningsresultat har citerat iNaturalist som källa för observationer inom områden som ekologi, naturvård och klimatförändring. Tjänsten drivs av Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

Sjögräsjakt vid Sydgeorgien

Destination(er) | Sydgeorgien 

Sjögräs är en livsviktig del av de marina ekosystemen och erbjuder föda och skydd för en mängd arter, samtidigt som de bidrar med både näring och koldioxidlagring för närmiljön. Den biologiska mångfalden i vattnet kring Sydgeorgien är avlägsen från mänsklig påverkan, men området är hotat av snabba klimatförändringar (havsuppvärmning och försurning) och invasiva arter (inklusive sjögräs).

Under ledning av Londons naturhistoriska museum och med stöd från styret i Sydgeorgien och Sydsandwichöarna genomförs South Georgia Big Seaweed Search med fokus på att studera den biologiska mångfalden och utbredningen av sjögräs kring öarna. Genom att inrätta ett långsiktigt övervakningsprogram är det möjligt att främja framtida naturvård av öns unika och viktiga havsmiljö.

PolarTag

Destination(er) | Antarktis, Norge, Svalbard, Grönland, Island

Varje år märks tusentals djur över hela världen och släpps sedan igen. PolarTag är en webbportal för personer som besöker polarregionerna (Arktis och Antarktis) och som vill dela bilder och observationer av vilda djur. Om du har tur kan du få syn på ett djur som har märkts när du befinner dig ombord, och vi uppmuntrar dig då att dela dina bilder.

Alla observationer och bilder delas med forskare vi samarbetar med och ger dem en visuell uppdatering av djur som har märkts.

Mätningar med secchiskiva

Destination(er) | Alla

Klimatförändringarna påverkar fytoplankton över hela världen. De här organismerna är avgörande för syreproduktionen och en viktig del av havets näringskedja.

Att genomföra mätningar med secchiskivor runt om i världen utgör en hörnsten i vårt program för forskning och utbildning. Genom att sänka ner skivan i havet mäter vi koncentrationen av fytoplankton vid havsytan. Dessa viktiga data används sedan av forskare för att bidra till förståelsen för klimatförändringarnas effekter.

Globe Cloud Observer

Destination(er) | Alla

I samarbete med NASA bidrar observationer från marken till att utveckla kunskaperna om moln. Formationerna spelar en viktig roll för överföringen av energi från solen till olika delar av jorden.

Eftersom moln bildas snabbt bidrar regelbundna uppdateringar och observationer från medborgarforskare ombord till att ge en mer fullständig bild av vad som händer i atmosfären när observationerna jämförs med bilder från satelliter.

Aktiv feedback

Oavsett vetenskaplig bakgrund ser många av våra gäster fram emot att engagera sig i vårt program för forskning och utbildning. Från att lära sig mer om klimatförändringarnas effekter på fytoplankton till att få en bättre förståelse för norrskenet i Norge.

Aktivt engagemang

Forskningskoordinatorerna utgör en viktig del av vårt expeditionsteam och ser till att projekten för medborgarforskning ombord blir en central del av resan. För att upprätthålla en hög kvalitet gör vi ofta ett specifikt projekt till en del av flera resor så att vi kan samla in tillräckligt med data för att bidra till forskningen.

Aktivt samarbete

När vi först inledde vårt program för forskning och utbildning ombord samarbetade vi med flera organisationer för att finjustera urvalet av projekt och se till att de bidrar till gästernas helhetsupplevelse. Vi är stolta över att ha främjat deras arbete sedan dess.

Andra berättelser

Penguins perched on the ice of Cuverville Island, Antarctica. Credit: Espen Mills / HX Hurtigruten Expeditions

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Få specialerbjudanden, tips om spännande nya resor och intressanta artiklar levererade direkt till din inkorg.

Registrera dig