En del av
Hurtigruten Group

Hälsa och säkerhet ombord

Säkerheten för våra gäster, våra anställda och de samhällen vi besöker är vår högsta prioritet.  Det är därför vi har samarbetat med ledande experter inom hälsa och säkerhet för att utforma och implementera protokoll/rutiner för hela vår expeditionsflotta.

On board the Hurtigruten ship, "safety first" applies as the most important. Credit: Oscar Farrera / Hurtigruten.

Livet ombord

Sjukvårdstjänster

Våra expeditionsfartyg har en sjukstuga som är öppen dygnet runt. Varje fartyg har ett sjukvårdsteam som består av en läkare och minst en sjuksköterska, som har stöd från experter på land dygnet runt.

 • I händelse av en allvarlig nödsituation kommer närmaste sjukhus att kontaktas. Läkarbesök och läkemedel debiteras den drabbade passageraren. Alla gäster måste ha en personlig rese-/hälsoförsäkring.

 • Om du är beroende av medicin, kom ihåg att ta med tillräckligt med förnödenheter för att klara oförutsedda förseningar. Vi rekommenderar också att du förvarar dina mediciner i handbagaget, ordentligt märkta och med tydliga instruktioner om hur de ska användas. Om du är beroende av viktiga mediciner, vänligen informera fartygets läkare vid ankomsten.

 • Gäster med nedsatt rörlighet och tillgänglighetsproblem och de som tar med sig rörlighetsutrustning eller medicinsk utrustning ombord kan läsa vår policy om tillgänglighet här.

 • Sjukdom ombord kan leda till karantän, och order från fartygets läkare och kapten måste följas.

Städning och hygien

Alla allmänna utrymmen rengörs och desinficeras regelbundet under hela dagen, och handdesinfektion finns tillgängligt i hela fartyget.

Munskydd

Gäster kan behöva bära munskydd vid ett betydande antal covid-19-fall ombord.

Positiva fall och isolering

Vår sjukvårdspersonal kan utföra ett antigentest för covid-19 om gäster eller personal utvecklar symptom som kan vara tecken på covid-19. Vid behov har vi en strikt procedur för att förhindra och hantera eventuella utbrott.

 • Gäster som testar positivt för covid-19 under en kryssning ska isolera sig i fem dygn från de första symptomen.

 • Gäster utan symptom som testar positivt för covid-19 ska isolera sigunder fem dygn från det första positiva testet.

 • Gäster som är isolerade får ta ett antigentest under dag 3 och 4. De kan lämna isoleringen dag 4 om båda testerna har ett negativt resultat. Om ett antigentest ger positivt resultat får gästen fortsätta vara isolerad.

 • Gäster kan lämna isoleringen den femte dagen om de inte har haft feber de senaste 24 timmarna utan febernedsättande medicin och om andra symtom har förbättrats. Det finns inga krav på ytterligare test.

 • Gäster som lämnar fartyget innan de slutfört sin isoleringsperiod kan behöva förbli isolerade på land enligt lokala föreskrifter, och står själva för eventuella kostnader i samband med detta. Isoleringsrutinerna skiljer sig från land till land, vilket innebär att du kan behöva isolera dig i fler än 5 dagar.

 • Gäster har möjlighet att lämna fartyget och bekosta det på egen hand eller att stanna kvar ombord enligt beskrivningen ovan.

 • Om någon testar positivt för covid-19 och/eller utvecklar symtom på covid-19 kan lokala myndigheter kräva att alla på fartyget sätts i karantän i sju eller fler dagar, antingen ombord eller på en annan plats. HX Hurtigruten Expeditions har ingen kontroll över sådana krav och måste följa eventuella bestämmelser från lokala myndigheter.

Våra rutiner baseras på lokal lagstiftning, medicinsk rådgivning och riskbedömningar. Vi kan tillämpa liknande policyer och förfaranden som ovan i samband med andra smittsamma sjukdomar eller åkommor.

Utforskning på land

Vi följer alla krav från lokala myndigheter och samhällen vid aktiviteter, landstigningar och utflykter, och anpassar våra planer och rutiner när så krävs.

Ansvarsfriskrivning

Även med riktlinjer och rutiner för infektionskontroll finns det vissa oundvikliga risker för gäster och egendom i samband med din resa, inklusive men inte begränsat till ombord på fartyget, flyg, under resa till eller från fartyget, på hotell, terminaler och flygplatser eller under utflykter. Dessa kan till exempel omfatta sjukdom eller sjukdom som orsakas av exponering för virus, bakterier eller patogener, inklusive men inte begränsat till influensa, norovirus, COVID-19 och förkylning. Risken för sådan exponering är inneboende i många aktiviteter där människor träffas, interagerar och delar gemensamma faciliteter, även med riktlinjer och förfaranden för infektionskontroll på plats.

HX Hurtigruten Expeditions ansvarar inte för anspråk, krav och/eller skador från eller i samband med att någon utsätts för coronaviruset och/eller att någon insjuknar som en följd av detta. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, covid-19 från passagerare eller någon annan person.

Före ombordstigning & Information om covid-19

På HX Hurtigruten Expeditions behöver våra gäster inte längre visa upp bevis på vaccinering mot covid-19 för att få gå ombord på våra fartyg. Vi kräver inte heller att man testar sig för covid-19 före avgång.

Vi utvärderar ständigt våra hälso- och säkerhetsrutiner och uppdaterar informationen på den här sidan. Därför kan olika procedurer, inklusive våra regler för ombordstigning, komma att ändras. Särskilda åtgärder kan variera beroende på resa, lokala bestämmelser, nya vetenskapliga och medicinska råd samt förhållandena vid resetillfället. Anvisningar från lokala hälsomyndigheter och förändringar i lagstiftning kan också påverka våra rutiner och hur vi hanterar specifika fall.Vi gör vårt bästa för att informera dig om de senaste kraven inför din expedition om dessa ändras före avresan.

Krav för inresa.

Innan du ger dig av på din resa bör du bekanta dig med våra krav före avresan och de reseregler och krav som gäller för din destination. Observera: Det är ditt ansvar att identifiera och skaffa alla nödvändiga dokument och andra vaccinationer som du kan behöva för din expedition. Ytterligare information finns här.

Högpatogen fågelinfluensa (HPAI)

Våra rutinerade reseplanerare och expeditionsledare fortsätter att följa händelseutvecklingen kring högpatogen fågelinfluensa (HPAI).

Vi samarbetar med det vetenskapliga samfundet och branschorganisationer över hela världen för att skydda och studera de olika ekosystem vi besöker. Dessutom har vi infört striktare rutiner kring biosäkerhet i områden där HPAI har upptäckts.

Om vi med kort varsel tvingas ändra våra landstigningsplaner för att undvika överföring av fågelinfluensa mellan olika kolonier kommer expeditionsteamet hitta andra landstigningsplatser eller aktiviteter. Större ändringar av resplanen kommer att meddelas gästerna i så god tid som möjligt.

Vidtar ni åtgärder för att skydda djur från högpatogen fågelinfluensa (HPAI) på Galápagosöarna? 

Ja, vi har ett nära samarbete med det bredare vetenskapliga samfundet runt om i världen för att skydda de känsliga ekosystem vi besöker, samt bidra till forskning om dessa områden. Vi vet att vårt team och våra gäster är stolta över vårt ansvarsfulla synsätt, särskilt när vi utforskar en så pass unik del av världen som Galápagosöarna.  

Efter att tester bekräftade förekomsten av högpatogen fågelinfluensa (HPAI) bland fågelkolonier i ögruppen i september 2023 aktiverade Galápagos nationalpark sina biosäkerhetsrutiner. På grund av detta har vissa planerade landstigningar ändrats för att skydda det unika ekosystemet. Vi lämnar dessutom instruktioner under landstigningar för att säkerställa att vi följer de skärpta rutinerna.

Följer era expeditioner till Antarktis IAATO:s riktlinjer gällande högpatogen fågelinfluensa (HPAI)?

Ja, vi följer deras riktlinjer för biosäkerhet till punkt och pricka. Vi samarbetar med det vetenskapliga samfundet och branschorganisationer över hela världen för att skydda och studera de olika ekosystem vi besöker. Vi vet att våra gäster, medarbetare och de samhällen vi besöker uppskattar våra hållbara och vetenskapliga metoder, särskilt när vi utforskar några av jordens mest unika och avlägsna platser.

Efter de senaste rapporterna om risken för högpatogen fågelinfluensa (HPAI) i Sydamerika, Sydatlanten och Antarktiska oceanen har vi fått striktare riktlinjer från International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO) inför säsongen 2023/2024. Som medlemmar av IAATO gäller dessa riktlinjer både oss och alla andra researrangörer med verksamhet i Antarktis. Utöver de befintliga riktlinjerna inkluderar de nya reglerna bland annat:

 • Tvätt av alla utomhuskläder före ankomst till Antarktis.

 • Desinficering av stövlar/kängor före ankomst (om du tar med dig egna).

 • Förbud mot att sitta, stå på knä, ligga ner eller placera utrustning (inklusive stativ) på marken i närheten av djuraktiviteter.

 • Alltid bibehålla minst fem meters avstånd från vilda djur.

 • Undersökning av alla landstigningsplatser för att upptäcka tecken på HPAI innan gäster kliver av fartyget. Om vi ser några tecken på viruset, eller om detta rapporterats, kommer vi inte att stiga i land på den platsen.

Penguins perched on the ice of Cuverville Island, Antarctica. Credit: Espen Mills / HX Hurtigruten Expeditions

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Få specialerbjudanden, tips om spännande nya resor och intressanta artiklar levererade direkt till din inkorg.

Registrera dig