En del av
Hurtigruten Group

University of Tasmania og Institute for Marine & Antarctic Studies

University of Tasmania (UTAS) og Institute for Marine & Antarctic Studies (IMAS) utvikler forståelsen vår av effektene klimaendringer har på de skjøre økosystemene i Sør-Atlanterhavet.


Lær opp verdensledende forskere til å drive verdensledende forskning

Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS) er et annerkjent internasjonalt Senter for fremragende forskning ved University of Tasmania, Australia (UTAS). Instituttet, som ble etablert i 2010, har valgt en innovativ tilnærming for å bidra til miljøforståelsen av livet i havet med data og funn som brukes på tvers av akademia, industri, myndigheter og lokalsamfunn. Ved å underbygge behovet for å forstå virkningen av klimaendringer, dynamikken mellom havet og jordkloden, og politisk styring av havene og Antarktis på tvers av deres forsknings-, studie- og utdanningsprogram, er IMAS opptatt av å forbedre forståelsen av tre hovedområder:

Fiske og akvakultur | Økologi og biologisk mangfold | Hav og kryosfære

Forskning | I løpet av de siste ti årene har IMAS opparbeidet seg et renommé som et av de ledende forskningssenterne for studier om havet og Antarktis. Hvert år setter IMAS i gang flere lokale prosjekter på Tasmania og i Australia. De bidrar også til å forbedre internasjonal forståelse for disse skjøre økosystemene, og å finne effektive måter å forvalte og bevare dem for fremtidige generasjoner. Per nå har IMAS-forskere skrevet mer enn 2500 vitenskapelige artikler, og har blitt sitert i flere enn 18 500 utgivelser verden over.

Studier | IMAS tar hvert år imot hundrevis av studenter fra hele verden. Noen av dem er på bachelornivå, mens andre holder på med en doktorgrad. Dette har hjulpet instituttet til å bygge et godt rykte internasjonalt. UTAS og IMAS har en tverrfaglig tilnærming til undervisningsmetoder. Her kombineres studiet av hav- og antarktisk vitenskap med ledelse, politikk og jus. Ved å gjøre dette kan instituttet forsikre seg om at de utdanner den neste generasjonen av internasjonalt anerkjente forskere, beslutningstakere, lovgivere og globalt bevisste borgere.

Utdanning | Det er ikke bare de som velger å studere ved IMAS som får gleden av årevis med forskning og kunnskap. Instituttet er opptatt av å delta i aktive samfunnsengasjementer for å forbedre havmiljøer både lokalt i Tasmania og Australia, og internasjonalt. Gjennom vitenskapsprogrammer for grasrotforskere kan teamet både informere og få hjelp til å samle inn viktige data. Dette kan være til stor hjelp for pågående forskningsprosjekter, og de besøker også lokale skoler i håp om å inspirere den neste generasjonen til å bry seg om havets tilstand.

Hurtigruten Expeditions og UTAS/IMAS

Som en del av samarbeidsavtalen mellom Hurtigruten Expeditions og UTAS/IMAS, skal vi støtte tre forskningsprosjekter i noen år fremover:

  • • Selers adferd og utbredelse på Antarktishalvøya

  • • Observasjoner av hvaler, delfiner og sjøfugler på havet for å fastslå antall, tettheten og variasjonen i Antarktis' sommerbeiteområder.

  • • Hvordan aktiviteter i folkeforskningsprogram påvirker besøkendes opplevelse og holdninger overfor Antarktis, og se hvordan disse aktivitetene kan legges opp for å få til en positiv endring.

Doktorgradsstudenter og forskere blir med oss som sjøpattedyrobservatører på flere ekspedisjoner til Antarktis. De vil stå på broen og se om de kan gjøre observasjoner som kan støtte sel- og forekomststudier. Når et enkelt sjøpattedyr eller en flokk blir oppdaget, prøver observatørene å identifisere arten, antall individer, GPS-posisjonen og spesiell atferd. De noterer seg også miljøforhold som bølger, temperatur, sky- og isdekke med mer.

Når det gjelder det tredje prosjektet, som ser på effekten av polarturisme, blir IMAS’ samfunnsforskere med på to litt kortere sjøreiser til Antarktishalvøya. Målet med dette prosjektet er å bedre forståelsen for aspektene rundt folkeforskningsprogrammer, og hvordan de kan brukes til å oppnå en positiv endring.

Plass til bilde

«Samarbeidet vårt med Hurtigruten gir sårt tiltrengte økonomiske midler til pågående forskning. Men det tilbyr også Hurtigrutens gjester en unik innsikt i utfordringene regionen står overfor. De får delta i vitenskapelige aktiviteter som bidrar til en mer effektiv respons på det endrede klimaet vårt.»


Terry Bailey | Administrerende dekan ved UTAS College of Sciences and Engineering

Andre historier

Penguins perched on the ice of Cuverville Island, Antarctica. Credit: Espen Mills / HX Hurtigruten Expeditions

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

Bli den første til å høre om våre siste tilbud, spennende reiseruter og inspirerende artikler. 

Registrer deg her