En del av
Hurtigruten Group

Helse og sikkerhet om bord

Sikkerheten til gjestene våre, de ansatte og lokalsamfunnene vi besøker, er vår høyeste prioritet.  Derfor har vi inngått samarbeid med ledende eksperter innen helse og sikkerhet for å utforme og implementere protokoller/prosedyrer for hele ekspedisjonsflåten vår.

On board the Hurtigruten ship, "safety first" applies as the most important. Credit: Oscar Farrera / Hurtigruten.

Livet om bord

Helsetjenester

Ekspedisjonsskipene våre har en liten sykestue om bord som er åpen hele tiden. Alle skip har et medisinsk team bestående av en lege og minst én sykepleier, med døgnåpen støtte fra eksperter på land.

 • I tilfelle en alvorlig nødsituasjon vil nærmeste sykehus bli kontaktet. Legekonsultasjoner og medisiner vil bli belastet den berørte passasjeren. Alle gjester må ha en personlig reise-/helseforsikring.

 • Hvis du er avhengig av medisiner, må du huske å ta med tilstrekkelig med medisiner til å klare deg gjennom eventuelle uforutsette forsinkelser. Vi anbefaler også at du oppbevarer medisinene dine i håndbagasjen, godt merket og med tydelige bruksanvisninger. Hvis du er avhengig av livsnødvendige medisiner, ber vi deg informere skipslegen ved ankomst.

 • Gjester med nedsatt bevegelsesevne og utfordringer knyttet til tilgjengelighet, og de som har med seg mobilitetshjelpemidler eller medisinsk utstyr om bord, kan finne våre retningslinjer for tilgjengelighet her.

 • Sykdom om bord kan føre til karantene, og ordre fra skipets lege og kaptein må følges.

Rengjøring og hygiene

Alle fellesområder blir jevnlig rengjort og desinfisert i løpet av dagen, og hånddesinfeksjon er tilgjengelig over hele skipet.

Munnbind

Gjester kan måtte bruke munnbind hvis det blir en vesentlig økning i antall positive tilfeller av COVID-19 om bord.

Positive tilfeller og isolasjon

Den medisinske staben vår kan utføre en antigen COVID-19-test hvis gjester eller mannskap utvikler symptomer som samsvarer med COVID-19. Hvis det blir nødvendig har vi gode prosedyrer for forebygging og respons på utbrudd.

 • Gjester som tester positivt for COVID-19 må isolere seg i 5 x 24 timer fra tidspunktet da symptomene startet.

 • Asymptomatiske gjester som tester positivt for COVID-19 må isolere segi 5 x 24 timer fra tidspunktet for den første positive testen deres.

 • Gjester i isolasjon skal ta en antigentest på dag 3 og 4. De kan gå ut av isolasjon på dag 4 hvis begge testene er negative. Hvis en antigentest gir et positivt resultat, må gjesten fortsatt isoleres.

 • Gjester kan gå ut av isolasjon på dag 5 hvis de er feberfrie i 24 timer uten bruk av febernedsettende legemidler, og andre symptomer er forbedret. Det er ingen krav til ytterligere testing.

 • Gjester som går i land før de har fullført isolasjonsperioden kan bli pålagt isolasjon på land i samsvar med lokale forskrifter, og må selv dekke kostnadene tilknyttet dette. Isolasjonsreglene varierer fra land til land, noe som betyr at man kanskje må være i isolasjon lenger enn 5 dager totalt. Gjester kan velge å gå i land for egen kostnad, eller å forbli om bord som nevn over.

 • Hvis noen om bord på skipet tester positivt for COVID-19 og/eller utvikler symptomer på COVID-19, kan lokale myndigheter kreve karantene på syv dager eller mer for alle personer på skipet, enten om bord eller på et annet sted. HX Hurtigruten Expeditions har ingen kontroll over slike krav, og må følge ordre fra lokale myndigheter.

Prosedyrene våre er basert på lokale forskrifter, medisinske råd og risikovurderinger. Vi kan anvende lignende retningslinjer og prosedyrer som nevnt ovenfor i forbindelse med andre smittsomme sykdommer.

Utforsking på land

Aktiviteter, ilandstigninger og utflukter på land følger alle krav fra lokale myndigheter og lokalsamfunn, og vi vil justere planer og prosedyrer etter behov.

Ansvarsfraskrivelse

Även med riktlinjer och rutiner för infektionskontroll finns det vissa oundvikliga risker för gäster och egendom i samband med din resa, inklusive men inte begränsat till ombord på fartyget, flyg, under resa till eller från fartyget, på hotell, terminaler och flygplatser eller under utflykter. Dessa kan till exempel omfatta sjukdom eller sjukdom som orsakas av exponering för virus, bakterier eller patogener, inklusive men inte begränsat till influensa, norovirus, COVID-19 och förkylning. Risken för sådan exponering är inneboende i många aktiviteter där människor träffas, interagerar och delar gemensamma faciliteter, även med riktlinjer och förfaranden för infektionskontroll på plats.

HX Hurtigruten Expeditions er ikke ansvarlig for fordringer, krav og/eller tap som oppstår fra, eller er relatert til, eksponering for koronaviruset og/eller smitte av annen sykdom som et resultat av slik eksponering, inkludert, men ikke begrenset til, COVID-19, av passasjerer eller andre personer.

Før ombordstigning & COVID-19-informasjon

HX Hurtigruten Expeditions krever ikke lenger at gjestene viser frem bevis på COVID-19-vaksinasjon for å gå om bord på skipene våre. Vi krever heller ikke COVID-19-testing før avreise.

Vi evaluerer kontinuerlig prosedyrene våre for helse- og sikkerhet, og oppdaterer informasjonen på denne siden. Derfor kan prosedyrene våre, inkludert protokoller for ombordstigning, bli endret. De spesifikke tiltakene kan variere mellom forskjellige seilinger avhengig av lokale forskrifter, oppdaterte vitenskapelige og medisinske råd, samt forholdene på seilingstidspunktet. Instruksjoner fra lokale helsemyndigheter og endringer i lovgivning kan også påvirke prosedyrene våre, og hvordan vi håndterer spesifikke tilfeller.Vi vil gjøre vårt beste for å gi deg de siste oppdateringene om reisekrav for ekspedisjonen din før avreise, hvis det gjøres vesentlige endringer før seilingen.

Innreisekrav

Før du legger ut på reisen, må du gjøre deg kjent med kravene våre før avreise og reisebestemmelsene og -kravene som gjelder for reisemålet ditt. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å finne og skaffe alle nødvendige dokumenter og andre vaksiner du trenger for ekspedisjonen. Du finner mer informasjon her.

Svært smittsom fugleinfluensa (HPAI)

Våre eksperter innen reiseruteplanlegging og ekspedisjonslederne fortsetter å nøye overvåke den svært smittsomme fugleinfluensaen (HPAI).

Vi har et nært samarbeid verden over med det større forskermiljøet og bransjeorganer for å beskytte og studere de forskjellige økosystemene vi besøker. I tillegg benytter vi ekstra strenge prosedyrer for biosikkerhet der HPAI er registrert.

Dersom landingssteder skulle bli stengt på kort varsel for å hindre spredning av HPAI mellom kolonier, vil ekspedisjonsteamet ha alternative steder eller aktiviteter planlagt. Vi sørger for at eventuelle vesentlige endringer i reiseruten kommuniseres til gjestene våre så lenge i forveien som mulig.

Iverksetter dere tiltak for å beskytte dyrelivet fra svært smittsom fugleinfluensa (HPAI) på Galápagosøyene? 

Ja, vi arbeider tett sammen med forskningsmiljøer rundt om i verden for å være med å beskytte og forske på de skjøre økosystemene vi besøker. Vi vet at både teamet og gjestene våre er stolte av den ansvarlige tilnærmingen vi har, spesielt når det gjelder å utforske en fantastisk unik del av verden som Galápagosøyene.  

Etter at tester i september 2023 bekreftet at det finnes svært smittsom fugleinfluensa (HPAI) blant fuglekoloniene på øygruppen, iverksatte Galápagos nasjonalpark biosikkerhetsprotokollene sine. Derfor har enkelte landinger blitt endret for å beskytte dette mangfoldige økosystemet. I tillegg vil vi gi instruksjoner under landingene for å sørge for at vi følger de strengere protokollene.

Følger ekspedisjonene deres til Antarktis IAATOs retningslinjer angående fugleinfluensa (HPAI)?

Ja, vi holder oss strengt til retningslinjene deres for biosikkerhet. Vi har et nært samarbeid verden over med forskermiljøet og bransjeorganer for å beskytte og studere de forskjellige økosystemene vi besøker. Vi vet at gjestene, teamet og lokalsamfunnene vi besøker setter pris på den bærekraftige og vitenskapelige tilnærmingen vi har, spesielt når vi utforsker slike unike og isolerte deler av verden.

I kjølvannet av nylige rapporter angående den potensielle påvirkningen av fugleinfluensa (Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI) i Sør-Amerika, Sør-Atlanteren og Sørishavet, har vi mottatt strengere driftsprotokoller fra International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO) for sesongen 2023/2024. Som medlemmer av IAATO gjelder disse protokollene for oss og alle andre operatører i Antarktis. I tillegg til de strenge protokollene vi allerede har, inkluderer disse oppdaterte tiltakene:

 • Vasking av utendørs bekledning i forkant av ankomst til Antarktis.

 • Desinfisering av støvler i forkant av ankomst (hvis du tar med egne).

 • Det er ikke lov å sitte, knele eller legge seg ned på bakken, eller plassere utstyr (inkludert fotostativ) på bakken i nærheten av dyreaktivitet.

 • Hold alltid en avstand på fem meter fra dyrelivet.

 • Undersøk alle landingssteder for tegn på HPAI før gjestene går i land. Hvis det er tegn på, eller rapportert om virus, vil vi ikke lande på dette spesifikke stedet.

Penguins perched on the ice of Cuverville Island, Antarctica. Credit: Espen Mills / HX Hurtigruten Expeditions

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

Bli den første til å høre om våre siste tilbud, spennende reiseruter og inspirerende artikler. 

Registrer deg her